Felnőttképzési tevékenység nyílvántartásba vételi szám: E-000224/2014.

+36 63/483-790

Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Létrehozva: 2017.06.20.

A Diana Szakképző Iskola 2017 januárjában pályázatot nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz. A pályázat sikeres volt, hiszen iskolánk elnyerte az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet! A vállalt bázisintézményi feladatok ellátásának pályázó általi bemutatása, az intézmény felajánlásai
- Begunners – program -

A honvédelmi nevelésre iskolánk nagy hangsúlyt fektet. Igyekszik részt venni a társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolatainak szélesítésében, elmélyítésében. A program során feldolgozásra kerül a MH rendeltetése, felépítése, alakulatok elhelyezkedése. Kiemelt helyet kapnak a MH rendszeresített haditechnikai eszközeinek, kézi lőfegyvereinek ismerete. A program keretében laktanya látogatásra is sor kerül, melynek keretében a résztvevők „körbetapogathatják” a MH eszközeit, kérdéseket tehetnek fel az alkalmazóknak is.
 

A programban résztvevők megismerkedhetnek az alapvető mértékegységekkel, térképeknél alkalmazott vetületi rendszerekkel, koordinátarendszerekkel és a térképek alapján történő számításokkal. Elsajátíthatják a térképi ábrázolás alapjait, az alkalmazott térképfajtákon használatos egyezményes jeleket, jelkulcsokat, domborzat ábrázolását.
 

A résztvevők megismerkednek a tájékozódás alapjaival térképen és terepen egyaránt. Ezen belül hangsúlyt kap a térképek tájolása, álláspont meghatározása, tereptárgyak megkeresése térképen, térképen ábrázolt tárgyak megkeresése a terepen, valamit térkép alapján történő mozgás terepen. A terepen különböző mérések kerülnek végrehajtásra. Ilyenek: adott pont, lejtők, területek, távolságok becsléssel és mérésekkel történő meghatározása. A foglalkozások Csongrád város környékén kerülnek végrehajtásra.

A program résztvevői megismerkednek a műholdas navigáció alapjaival, rendszereivel, rendszerek működési elveivel, GPS készülékek felépítésével, működésével. Gyakorlatban, terepen hajtanak végre különböző mérési és útvonal lejárási feladatokat.

A programban résztvevők megismerkednek a kézi lőfegyverekben alkalmazott lőszerek felépítésével, lőporaival azok tulajdonságaival, mind elméletben, mind gyakorlatban. Megismerik a fegyvercsőben lejátszódó folyamatokat, a gáznyomás és lövedéksebesség alakulását a lövésfolyamat során. Megismerkednek a lövedékek mozgásának sajátosságait légüres és léggel telt térben. Elemzik a lövedékek röppályáját, azok sajátosságait. Elsajátítják a célzás, irányzás szabályait, elemzik a szórásképet, megállapítják az esetleges célzási hibákat. Az elméleti és gyakorlati felkészítést jól felszerelt szaktantermek és lőtér biztosítja.