Felnőttképzési tevékenység nyílvántartásba vételi szám: E-000224/2014.

+36 63/483-790

Aranykalászos gazda E-000224/2014/A006

Képzési Tájékoztató
31 621 02 OKJ SZÁMÚ
ARANYKALÁSZOS GAZDA
képzésről

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója ARANYKALÁSZOS GAZDA
AKG_ 
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: A- képzési kör: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/A006
2015.10.05.
A képzés célja:
Olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember képzésének elősegítése, aki képes mezőgazdasági munkák elvégzésére, a talaj előkészítésére, vetésre, gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatok valamint állattartási és állatjóléti feladatok ellátására, takarmányozásra, állatok szaporítására. Képes gépek, épületek, építmények karbantartására, egyszerű javítására, agrárgazdasági vállalkozás önálló működtetésére. Betartja a környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:

480 óra= 144 óra Elmélet + 336 óra Gyakorlat
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-16.00
szombat: 8.00-16.00

Célcsoport:
Azon személyek, akik érdeklődnek a mezőgazdasági ismeretek és feladatok elvégzése iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A hallgató készségszinten megismerje a vonatkozó témakörében, valamint jártasságot szerezzen a módszerek megismerésében.

Talaj előkészítési, vetési kompetenciák
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatkompetenciák
Növényápolási kompetenciák
Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alap feladatkompetenciák
Tartástechnológiai feladatkompetenciák
Állattakarmányozási kompetenciák
Gép, épület, építmény karbantartási, egyszerű javítási kompetenciák
Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírások kompetenciái
Kereskedelmi tevékenység végzés kompetenciái
Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységek kompetenciái
Önálló agrárgazdasági vállalkozás működtetés kompetenciái
Alternatív jövedelem- kiegészítő tevékenység kompetenciák
A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség  
Szakmai végzettség -
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság szükségesek
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek -
A képzési programban való részvétel feltételei: 

Részvétel követésének módja A szakmai képzésben való személyes jelenlét, a gyakorlati vizsgákon való aktív részvétel. A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
Megengedett hiányzás 20%
Egyéb feltételek A szakmai képzésben való személyes jelenlét, a gyakorlati oktatáson való aktív részvétel. A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
A képzés tartalma/ tematikája:
  A tananyagegység megnevezése
7.1. 10997-12 Állattartás
7.2. 10998-12 Növénytermesztés
7.3. 10999-12 Kertészeti alapok 
7.4. 11000-12 Mezőgazdasági géptan
7.5. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
Megszerezhető képesítés: 31 621 02 OKJ számú Aranykalászos gazda

Csoportlétszám: max. 30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A tanfolyam során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
180.000,- Ft, azaz Egyszáz-nyolcvanezer forint = 120.000,- + 60.000,- forint vizsgadíj

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással
 


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!

Jelentkezzen most a képzésre