Gépi forgácsoló E-000224/2014/A003

Folyamatban lévő GF_02/2015. tanfolyam
Képzési Tájékoztatója

34 521 03 OKJ SZÁMÚ
GÉPI FORGÁCSOLÓ

 

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója GÉPI FORGÁCSOLÓ
GF_02/2015.
 
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása:  A- képzési kör: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/A003
2014.10.01.

 
A képzés célja: Olyan gépi forgácsolási ismeretekben jártas szakemberek képzése, akik képesek a munkájuk során felmerülő gépi forgácsolási feladatokteljeskörű ellátására.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:

960 óra= 288 óra Elmélet + 672 óra Gyakorlat
2015.10.26 - 2016.06.29. között

  • hétfő 14.00-17.00
  • kedd 14.00-16.00
  • szerda 14.00-16.00
Célcsoport: 
  Azon személyek, akik érdeklődnek a gépi forgácsolási ismeretek és feladatok elvégzése iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A hallgató készségszinten megismerje a vonatkozó témakörében, valamint jártasságot szerezzen a módszerek megismerésében. Ezen belül:

Geometriai mérési, vizsgálati kompetenciák
Gépészeti anyagokra vonatkozó információk tanulmányozási, értelmezési kompetenciák (műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrés- és illesztési táblázatok) 
Forgácsoló eljárásoknak megfelelő felszerelési,eszköz beállítási (munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő ) kompetenciák
Munkamegmunkáláshoz szükséges szerszámok és forgácsolási paraméterek kiválasztási és rögzítési kompetenciák
Alkatrészgyártási, alakítási, javítási kompetenciák
Gyalulási, vésési munkavégzési kompetenciák
Fúrási munkavégzési kompetenciák
Alkatrész esztergálási kompetenciák
Alkatrész marási kompetenciák
Alkatrész köszörülési, finomfelületi megmunkálási kompetenciák
CNC vezérlésű megmunkáló gépeken egyszerű geometriájú alkatrész készítési kompetenciák
Szerszámélezési kompetenciák
Munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírások betartatási és betartási kompetenciák
Minőségbiztosítás dokumentálási kompetenciák
Vállalkozási adminisztráció végzési kompetenciák
A képzési programba való részvétel feltételei és bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az SZVK rendelet 3. számú mellékletében a Gépészeti szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai végzettség -
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság szükségesek
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek -
Részvétel követésének módja A szakmai képzésen való személyes jelenlét, a gyakorlati vizsgákon való aktív részvétel. A részvétel követése jelenléti íven naponta történik. 
Megengedett hiányzás 20 %, azaz 192 óra
Egyéb feltételek -
A képzés tartalma/ tematikája:

Elméleti órák száma  288
Gyakorlati órák száma  672
Összes óraszám  960
A tananyagegység megnevezése
Munkahelyi egészség és biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
Marás
Marás gyakorlata
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata
Megszerezhető képesítés: Gépi forgácsoló

Csoportlétszám: max. 30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja és díja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést lehet kérni. Az előzetes tudásszint felmérése során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
340.000,- Ft, azaz Háromszáznegyvenezer forint

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!

Jelentkezzen most a képzésre