Házilagos lőszerszerelés és újratöltés E-000224/2...

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Jókai u. 14.; Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437-0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
honlap cím: www.dianaszki.hu
OM azonosító: 102618
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi szám:
E-000224/2014. (2014.03.26.)


Képzési Tájékoztató
HÁZILAGOS LŐSZERSZERELÉS ÉS ÚJRATÖLTÉS
képzésről

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója HÁZILAGOS LŐSZERSZERELÉS ÉS ÚJRATÖLTÉS
HLU_/20…. 
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: D” képzési körben egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/D002
2015.02.06.
A képzés célja:
Olyan képzésben résztvevő egyének képzése, akik a képzés során megismerhetik a lőszertöltés elméleti és gyakorlati alapjait, miközben felkészülhetnek a hatósági vizsga sikeres letételére. További cél, hogy olyan praktikus ismeretanyagot adjunk át a képzésben résztvevőnek, melyek segítségével fegyverüknek, lövészeti stílusuknak megfelelő, precíz lőszert készíthetnek majd.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:
12 óra= 6 óra Elmélet + 6 óra Gyakorlat
szombat: 13.00-19.00
vasárnap: 8.00-14.00

Célcsoport:
Mindenki, aki a képzésre jelentkezik. Azon természetes személyek, akik érdeklődnek a saját felhasználás céljára történő házilagos lőszerszerelési és újratöltés ismeretek iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés hozzájárul az általános műveltség növeléséhez, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztéséhez, valamint a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához:

Lőszertöltés kultúrájának, történeti áttekintési ismerete
Lőszerek összetevőinek, alkotóelemeinek ismerete és alkalmazása
Belballisztikai ismeretek alkalmazása
Lőszertöltés folyamatának ismerete és alkalmazása
Lőszerek vizsgálatának ismerete és alkalmazása
Jogszabályi ismeretek alkalmazása
Lőszerszerelés és lőszertöltés gyakorlati alkalmazása,
A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség 8 általános  
Szakmai végzettség -
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság -
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek betöltött 18. év
A képzési programban való részvétel feltételei: 

Részvétel követésének módja A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
Megengedett hiányzás 20%, azaz 2 óra a képzés összes óraszámából
Egyéb feltételek -

A képzés tartalma/ tematikája:  

A tananyagegység megnevezése:
Házilagos lőszerszerelés és újratöltés elmélete
Házilagos lőszerszerelés és újratöltés gyakorlata
A képzés módszerei
Megszerezhető képesítés: Házilagos lőszerszerelés és újratöltés

Csoportlétszám: max. 30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A tanfolyam során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint képzési

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással
 


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!

Jelentkezzen most a képzésre