Kertépítő és fenntartó E-000224/2014/A001

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Jókai u. 14.; Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437-0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
honlap cím: www.dianaszki.hu
OM azonosító: 102618
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi szám:
E-000224/2014. (2014.03.26.)


Képzési Tájékoztató
KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ
képzésről

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója KETRTÉPÍ TŐ ÉS FENNTARTÓ
KF_/20…. 
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: A- képzési kör: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/A001
2014.03.26.
A képzés célja:
Olyan kertépítő- és fenntartó szakemberek képzése, akik képesek a munkájuk során az épülő zöld felületek terv szerinti kivitelezésére, a meglévők fenntartására és felújítására a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányító jelleggel. Képesek önálló vállalkozás indítására, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:


Képzési idő, tananyag: 600 óra (240 óra elmélet és 360 óra gyakorlat bontásban)
A képzés Tartalma/tematikája: Idő
l. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 80 óra
2. 10961-12 Kertészeti alapismeretek 100 óra
3. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 80 óra
4. 11070-12 Dísznövényismeret 100 óra
5. 11072-12 Parképítés 140 óra
6. 11069-12 Kertfenntartás 100 óra
Összesen 600 óra


Célcsoport:
Azon személyek, akik érdeklődnek a mezőgazdasági ismeretek és feladatok elvégzése iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A hallgató készségszinten megismerje a vonatkozó témakörében, valamint jártasságot szerezzen a módszerek megismerésében.

Vállalkozást alapítani /működtetni/ megszüntetni
Középszintű vezetői feladatokat ellátni
Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
Növényápolást végezni, végeztetni
Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség  
Szakmai végzettség -
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság szükségesek
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek -
A képzési programban való részvétel feltételei: 

Részvétel követésének módja A szakmai képzésben való személyes jelenlét, a gyakorlati vizsgákon való aktív részvétel.
A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
Megengedett hiányzás 20%
Egyéb feltételek -
Megszerezhető képesítés: KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ

Csoportlétszám: max. 30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A tanfolyam során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
177.500,- Ft, azaz Egyszáz-hetvenhétezer-ötszáz forint, mely tartalmazza a 30.000,-Ft vizsgadíjat is.

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással
 


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!