Szervezési-és vezetési tréning E-000224/2014/D001...

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Jókai u. 14.; Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437-0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
honlap cím: www.dianaszki.hu
OM azonosító: 102618
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi szám:
E-000224/2014. (2014.03.26.)


Képzési Tájékoztató
SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TRÉNING
képzésről

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TRÉNING
SZVT_/20…. 
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: D” képzési körben egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/D001
2014.03.26.
A képzés célja:
Olyan szervezésben és vezetési ismeretekben jártas szakemberek képzése, akik képesek a munkájuk során felmerülő szervezési és vezetési feladatok teljeskörű ellátására.

Célcsoport:
Azon személyek, akik érdeklődnek a szervezési és vezetési ismeretek és feladatok elvégzése iránt.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:
180 óra= 125 óra Elmélet + 55 óra Gyakorlat
szombat: 8.00-16.00

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A hallgató készségszinten megismerje a vonatkozó témakörében, valamint jártasságot szerezzen a módszerek megismerésében.

Adatszerzés eszközeinek, technikáinak és csatornáinak ismerete és készség szintű alkalmazása.
Adatválasztás ismerete és készség szintű alkalmazása.
Kulcsadatok kiemelésének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezet felépítésének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezet működési törvényszerűsségeinek ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezet növekedésének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezés alapjainak ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezet posztjainak kialakításának, ellenőrzésének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Termék előállításának ismerete és készség szintű alkalmazása.
Csere alapelveinek ismerete és készség szintű alkalmazása.
Csere folyamatának ismerete és készség szintű alkalmazása.
Csere állapotainak ismerete és készség szintű alkalmazása.
Jutalmazás és büntetés ismerete és készség szintű alkalmazása.
Kommunikáció ismerete és készség szintű alkalmazása.
Kommunikáció áramlási vonalainak ismerete és készség szintű alkalmazása.
Részecske áramlás ismerete és készség szintű alkalmazása.
Hatékonyság ismerete és készség szintű alkalmazása.
Belső kommunikációs rendszer (Be-Fo-Ki- rendszer) ismerete és készség szintű alkalmazása.
Vezetés elméletének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Vezetési irányelvek bevezetésének ismerete és készség szintű alkalmazása.
Kontroll során alkalmazott ismeretek készség szintű alkalmazása.
Vezetői élet fázisok ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezési tábla készítésnek ismerete és készség szintű alkalmazása.
Szervezési és vezetési etika ismerete és készség szintű alkalmazása.
Motivációs eszközök ismerete és készség szintű alkalmazása.
A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség  
Szakmai végzettség -
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság -
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek Egyéb feltételek betöltött 18. év
A képzési programban való részvétel feltételei: 

Részvétel követésének módja A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
Megengedett hiányzás 20%, az az 36 óra
Egyéb feltételek -

A képzés tartalma/ tematikája:  

A tananyagegység megnevezése:
Adatok
Szervezet és szervezés
Termék – csere
Kommunikáció
Vezetés- irányelvek
Megszerezhető képesítés: Tanúsítvány Szervezési és vezetési tréning

Csoportlétszám: max. 30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A tanfolyam során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
160.000,- Ft, azaz Egyszáz-hatvanezer forint

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással
 


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!