Vadászpuskaműves (esti)

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium
6640 Csongrád, Jókai u. 14.; Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437-0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
honlap cím: www.dianaszki.hu
OM azonosító: 102618
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi szám:
E-000224/2014. (2014.03.26.)

Képzési Tájékoztató
55 863 02 OKJ SZÁMÚ
VADÁSZPUSKAMŰVES
képzésről
Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója VADÁSZPUSKAMŰVES
VPM_02/2015.
A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: A- képzési kör: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés.
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/A004
2014.10.28.


A képzés célja:
Olyan vadászpuskaműves ismeretekben jártas szakemberek képzése, akik képesek a munkájuk során a rövid és hosszú lőfegyverek és részegységek gyártásával, fegyverágyazatok gyártásával kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátására.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:
480 óra= 144 óra Elmélet + 336 óra Gyakorlat
hétfő: 8.00-16.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.00

Célcsoport:
Azon személyek, akik éredklődnek a vadászpuskaműves ismeretek és feladatok elvégzése iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A hallgató készségszinten megismerje a vonatkozó témakörében, valamint jártasságot szerezzen a módszerek megismerésében.
Fegyveralkatrész készítési kompetenciák
Speciális fegyvergyártáshoz szükséges eszközök gyártási kompetenciái
Golyós – fegyverek csövének zárolás és illesztési kompetenciái
Csőtengely csap gyártási kompetenciái
Sörétes- fegyverek csövének zárolása csőtengelycsap csere kompetenciája
Golyós lőfegyverek töltényűr dörzsárazási kompetenciái
Csősín forrasztási kompetencia
Öntöltő lőfegyverekbe történő társzűkítő beépítési kompetenciák
Félautomata rendszerű fegyver ismétlő rendszerűvé átalakítási kompetenciái
Kalibermódosítás végzési kompetenciák
Tusakészítéshez méret felvételezési kompetenciák
Kézi és Gépi munkával fegyverágyazás készítési kompetenciák
Tusatalp szerelési, illesztési kompetenciák
Távcsőszerelék gyártási kompetenciák
Fém alkatrészek felületkezelés hideg és meleg technológiai eljárásának kompetenciái
Faágyazat halszálkázási kompetenciá
Fa alkatrészek felületkezelése , technológiai eljárások kompetenciái


A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség -
Szakmai végzettség 54 863 01 Fegyverműszerész
Szakmai gyakorlat -
Egészségügyi alkalmasság szükségesek
Előzetesen elvárt ismeretek -
Egyéb feltételek: büntetlen előélet és erkölcsi bizonyítvány megléte

A képzési programban való részvétel feltételei:
Részvétel követésének módja: a szakmai képzésen való személyes jelenlét, a gyakorlati képzésen való aktív részvétel. A részvétel követése jelenléti íven naponta történik.
Megengedett hiányzás 20 %, azaz 96 óra
Egyéb feltételek -

A képzés tartalma/ tematikája:
Anyagismeret
Gyártási- szerelési technológia
Gyártási- szerelési technológiai gyakorlatok
Felületvédelmi gyakorlatok
Fegyverismeret
Fegyverismereti gyakorlatok

Megszerezhető képesítés:

55 863 02 OKJ számú Vadászpuskaműves
Csoportlétszám:
30 fő

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A tanfolyam során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.
Az előzetes tudásszint mérésnek nincs költsége, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési- és vizsgáztatási díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
300.000,- Ft = 240.000,-+ 60.000,- mely tartalmazza a záróvizsga költségét is.
Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzési - és vizsgadíj fizetésének módja: csekken vagy banki átutalással


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!